จุดประสงค์

1.เพื่อศึกษาประวัติสงครามโลกครั้งที่1

2.เพื่อศึกษาผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่1

3.เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดสงครามโลกครั้งที่1

4.เพื่อศึกษาไทยมีส่วนร่วมอะไรกับสงครามโลกครั้งที่1

คำถาม

1.สาเหตุการเกิดสงครามโลกคั้งที่1เกิดจากอะไร

2.ไทยเปิดสงครามกับเยอรมนีและออสเตรีย -ฮังการีเมื่อใด

3.ทหารไทยเปิดการเจรจากับประเทศต่างๆแล้วก็ทำให้ประเทศต่างๆยอมทำสัญญากับไทยตอนใด

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment